Garsų menė

Roland XV-5080

Literatūra | Documentation

Naujiniai ir tvarkyklės | Updates & Drivers

Priedai | Accessories

Cubase

MIDI įrenginio sąrankos, junginių pavadinimų ir būgnų sąsajų bylos rašytos XV-5080 moduliui, kuriame įdiegtos plėtimo plokštės SR-JV80-11, SR-JV80-12, SR-JV80-13, SR-JV80-19, SRX-01, SRX-05, SRX-09 ir SRX-11. Jei XV-5080 modulyje minėtos plokštės neįdiegtos, arba įdiegtos kituose lizduose, žemiau pateiktos bylos taisytinos įvedant skirtumus.

The MIDI device setup, patch name, and drum map files are written for a XV-5080 module with the expansion boards SR-JV80-11, SR-JV80-12, SR-JV80-13, SR-JV80-19, SRX-01, SRX-05, SRX-09, and SRX-11 installed. If the aforementioned boards are not installed in a XV-5080 module or if they are installed in different slots the files bellow must be edited to reflect those differences.