Reklamos gamyba

Užsakovui pateikiami profesionalių skaitovų balsų pavyzdžiai, įrašomi ir sutvarkomi užsakovo pasirinktų skaitovų balsai, sukuriama foninė muzika ir efektuotė, TV reklamos atveju – garso takelis sinchronizuojamas su vaizdu, galiausiai paruošiama eterio reikalavimus atitinkanti garso reklama.

Dėl užsakomos garso reklamos pobūdžio ir įkainio teiraukitės garso režisieriaus.