Aivaras, Sage & Fool, 2010 (CD/DVD-A)


Išleista 2010 m. balandžio mėn. 30 d.

Muzika, eilės, aranžuotės: Aivaras.

Balsai, klavišiniai ir programavimas: Aivaras.

Gitaros: Andrius Gružauskas (1), Andrius Grabauskas (2), Aras Žvirblys (6, 9, 10).

Trimitas, fliugelhornas: Vytautas Ramančiūnas (7).

Garso įrašas, suvedimas ir apipavidalinimas: Aivaras (UAB „Kranto studijos“).

Viršelio dailė: Stasys Mostauskis.

Viršelio maketas: Skaistė Ašmenavičiūtė, Laura Barisienė.

(c) (p) 2010 Aivaras

www.krantostudijos.lt

KS CD 0001

KS DVD-A 0001

Visos  gamintojo ir šių kūrinių autoriaus teisės ginamos. Neteisėtas  šio įrašo dauginimas, nuomavimas, viešas atlikimas ir panaudojimas eteryje draudžiamas.

Įrašui būdingas plati dinamika. Tinkamam signalo lygiui nustatyti pasitelkite įrašų leistuvo garsumo funkciją.